Průzkumné vrty

Vrtné práce realizujeme za účelem hydrogeologického průzkumu nebo výstavby vrtaných studní.

Průzkumné vrty slouží k prozkoumání geologické stavby terénu a ověření údajů o podzemní vodě. Provádíme je pomocí moderní technologie jádrového vrtání a v souladu s veškerou platnou legislativou. V rámci průzkumných vrtů zajišťujeme také vyhotovení závěrečné zprávy.

Průzkumné vrty

Průzkum za účelem zřízení studny

Průzkum za účelem zřízení nové studny slouží ke zjištění hloubky a umístění pramenů vody a jejich vydatnosti. Provádí se formou průzkumného vrtu, po kterém následují čerpací zkoušky a zhotovení závěrečné zprávy.

Postup při realizaci studny

Po provedení průzkumného vrtu přijdou na řadu hydrodynamické zkoušky, díky kterým lze ověřit vydatnost pramene. Vypracujeme finální zprávu o provedeném průzkumu a v ní zhodnotíme takové aspekty jako hydrogeologické podmínky vrtu nebo například stav vzhledem k okolním vodním zdrojům.

Zkoušky potřebné ke stavbě studny

  • jednorázová stoupací zkouška – orientační zkouška po provedení vrtných prací
    čerpací zkouška – provádí se od jednoho do cca 14 dní dle požadavku investora

Průzkumné vrty

Geologický průzkum

Proč se provádí?

Geologické průzkumy se provádí v místech, kde je potřeba zjistit geologické informace o podloží. Nejčastěji slouží jako podklad k projektové dokumentaci pro založení stavby. Nabízíme vám kompletní geologický servis pro vaše stavební projekty.

Co je výstupem geologického průzkumu?

Po provedení hydrogeologického průzkumu speciální technologii jádrového vrtání je vystavena závěrečná zpráva, která posuzuje využitelnou vydatnost vrtu, jakost podzemní vody a také vliv odběru jímané vody na vodní zdroje v nejbližším okolí.

Kontaktujte nás

MS Drilling s.r.o.

Pod Hůrkou 607, 339 01 Klatovy

 

Telefon
+420 728 157 516

E-mail
info@msdrilling.cz

 


07405715

DIČ
CZ07405715

Kontaktní formulář

14 + 6 =

© 2023 FineNet – Na netu v pohodě