Projekty,
stavební povolení

Komplexní služby

Před započetím vrtných a studnařských prací je nezbytné počítat s projekční a legislativní přípravou. Pokud si od nás necháte zrealizovat studnu, postaráme se o veškeré podklady. V co nejkratším termínu a dle platného právního řádu pro vás zajistíme veškerá potřebná povolení včetně projektu studny. Pro váš dokonalý komfort vás plně zastoupíme při jednáních na úřadech a odborech.

Komplexní služby

Projekty

Projektovou dokumentaci i posudky zpracovává zkušený odborník. Před započetím vrtných prací je potřeba obstarat mimo jiné projektovou dokumentaci a hydrogeologický posudek. Veškeré tyto dokumenty pro vás rádi zajistíme.

Alfa a omega projektové dokumentace

Projektová dokumentace vrtané studny musí obsahovat dvě části. Jedná se o část vodohospodářskou, která musí být ověřena autorizovaným projektantem způsobilým v oboru vodohospodářství, a dále pak část hydrogeologickou. K projektu vrtané studny je tedy potřeba zpracovat hydrogeologické posouzení. Toto posouzení musí být rovněž ověřeno, v tomto případě autorizovaným hydrogeologem.

K čemu přesně slouží hydrogeologický posudek?

Hydrogeologický posudek zpracováváme za účelem vyhledávání a optimalizace přítoků podzemních vod s ohledem na okolní studny. Jedině tak vám v případě stavby nové vrtané studny můžeme garantovat 5letý přítok vyhledaných podzemních vod.

Komplexní služby

Stavební povolení

Složitou administrativu pro vás rádi vyřídíme. Plně vás zastoupíme při jednáních na odborech a úřadech, aby vrtání studny mohlo začít.

K používání studny je vždy nutné stavební povolení

Vrtané i kopané studny jsou vodní díla, která slouží k jímání podzemní vody. Povolení ke stavbě studny smí vydat pouze speciální stavební (vodoprávní) úřad nebo odbor životního prostředí.

Přenechte veškerou administrativu na nás

Víme naprosto přesně, co je potřeba v případě stavby nové studny. Po získání všech potřebných závazných stanovisek a souhlasů přichází na řadu společné povolení příslušného vodoprávního úřadu – povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke stavbě studny . Ať už se jedná o studny pro domácnosti či pro jiné než domácí účely, vodoprávním úřadem bývá obvykle odbor životního prostředí pověřeného obecního úřadu nebo obecního úřadu s rozšířenou působností.

Kontaktujte nás

MS Drilling s.r.o.

Pod Hůrkou 607, 339 01 Klatovy

 

Telefon
+420 728 157 516

E-mail
info@msdrilling.cz

 


07405715

DIČ
CZ07405715

Kontaktní formulář

9 + 15 =

© 2023 FineNet – Na netu v pohodě